Δέχεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στην κλινική Mediterraneo Hospital